-Operator obrabiarek skrawających

Operator obrabiarek skrawających - symbol cyfrowy zawodu 722307

Kwalifikacja: MG.19  Użytkowanie obrabiarek skrawających

Cele kształcenia: Absolwent kształcenia w zawodzie operator obrabiarek skrawających powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;

2) wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;

3) wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej.

Możliwość zatrudnienia:

  • przedsiębiorstwa produkcyjne wykorzystujące procesy obróbki skrawaniem.