Lekcja: ENTER

W styczniu br. nasza szkoła dołączyła do projektu "Lekcja: Enter”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych").

To projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli i nauczycielek oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, a jego realizacja przewidziana jest na lata 2019-2023.

Podczas bezpłatnych szkoleń (które w czasie pandemii realizowane są również online), uczestnicy szkoleń dowiedzą się jak:

  1. wzmacniać kompetencje cyfrowe swoje i swoich uczniów
  2. odpowiedzialnie, kreatywnie i bezpiecznie korzystać z nowych technologii
  3. korzystać z aktywizujących metod nauczania
  4. urozmaicić swoje lekcje i na stałe zmienić sposób ich prowadzenia,
  5. tworzyć własne treści cyfrowe.

Szkolenia będą realizowane przez nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach  następujących grup przedmiotowych:
       •    edukacja wczesnoszkolna
       •    humanistyczna dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
       •    matematyczno- przyrodnicza dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
       •    artystyczna dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
       •    informatyczna dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

20 stycznia 2021r. nasza szkoła zawarła porozumienie z firmą LECHAA Consulting Sp. z o.o. w celu realizacji szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu grantowego "Śląskie z TIK".

Szkolenie nauczycieli trwa 40 godzin lekcyjnych podzielonych na 8 modułów:

1. Poznaj sieć. Elektroniczne zasoby edukacyjne.

2. Lekcja w sieci - dobierz urządzenia, platformę, aplikacje.

3. Ze smartfonem na lekcji.

4. Tworzymy własne e-materiały.

5. Jak wykorzystać TIK na lekcji? - wprowadzenie do opracowania własnych scenariuszy lekcji - muduł online.

6. Przygotowujemy scenariusze lekcji.

7. Zajęcia w szkole z własnymi scenariuszami TIK.

8. Omawiamy przeprowadzone zajęcia.

Naszą szkołę w projekcie będzie reprezentować pięć nauczycielek.