-Kucharz

Kucharz - symbol cyfrowy zawodu 512001

Kwalifikacja: TG.07 Sporządzanie potraw i napojów, (w ZSZ T.6- Sporządzanie potraw i napojów)

Cele kształcenia: Absolwent kształcenia w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przechowywania żywności;

2) sporządzania potraw i napojów;

3) wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

Możliwość zatrudnienia:

  • branża gastronomiczna

  • własna działalność gospodarcza

Możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji w ramach obszaru kształcenia:

Absolwent kształcenia w zawodzie Kucharz po potwierdzeniu kwalifikacji TG.07 oraz po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych i uzyskaniu wykształcenia średniego może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik żywienia i usług gastornomicznych.